KP

LOGOPEDISCHE STOORNISSEN - GEHOOR

Hoorstoornis
Wanneer er aantoonbaar hoorverlies is dat invloed heeft op de communicatie wordt er gesproken over een hoorstoornis. De gevolgen van hoorstoornissen zijn voor kinderen anders dan voor volwassenen. Bij kinderen zal de logopedist de ouders adviseren en de therapie zal bestaan uit spraak- en taaltraining. Vaak wordt er tijdens de behandeling gebruik gemaakt van ondersteunende gebaren.

Spraakafzien
Bij volwassenen zal de therapie afhankelijk van de situatie bestaan uit het leren spraakafzien, articulatietraining en het trainen van luistervaardigheden (zie ook cursus spraakafzien).