KP

MINIMUM SPREEKNORMEN

Wanneer het spreken van uw kind niet aan de volgende minimale eisen voldoet is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts of logopedist.

Schema minimum spreeknormen

1 jaar: Brabbelt veel en gevarieerd.
1 ½ jaar: Gebruikt ten minste 5 woordjes, de woordopbouw is nog onvolledig.
2 jaar: Maakt zinnen van twee woorden.
3 jaar: Maakt zinnen van 3 tot 5 woorden. Spreekt ongeveer 75% van de woorden verstaanbaar uit.
4 jaar: Maakt korte, eenvoudige zinnen en spreekt de meeste woorden verstaanbaar uit.
5 jaar: Maakt goed gevormde langere zinnen, waarbij ook samengestelde zinnen gebruikt worden.