KP

NIEUWS


Werelddag van de stem
Woensdag 16 april 2014 is het de werelddag van de stem. Deze dag heeft als algemeen doel om stil te staan bij de  (belangrijke) functie die de stem heeft in onze dagelijkse communicatie. Daarnaast gaat er aandacht uit naar het alert zijn op het ontstaan van stemproblemen, het voorkomen ervan en welke zorg ervoor geboden kan worden.

Europese Dag van de Logopedie 
Door CPLOL, de koepel van Europese logopedieverenigingen, is 6 maart uitgeroepen tot Europese Dag van de Logopedie. In diverse landen wordt dan aandacht gevraagd voor het thema taalontwikkeling bij 0 tot 4 jarigen. Het thema van dit jaar is taal, taalontwikkeling en meertaligheid.

Cursus Metaphon 
Afgelopen november hebben Annemiek en Ilse de cursus Metaphon met succes afgerond. Metaphon is een bepaalde behandelmethode voor het verbeteren van de spraak(verstaanbaarheid), waarbij wordt ingegaan op de bewustwording van de eigenschappen van klanken en waarmee kinderen het inzicht kan worden gegeven dat zij hun boodschap verkeerd overbrengen indien niet de juiste klank wordt toegepast. Het is een methode die kan worden toegepast bij kinderen vanaf 3;6 - 4;0 jaar.

Welkom terug!
Na een periode van zwangerschapsverlof, is Ninja sinds begin oktober weer aanwezig op de praktijk. Zij werkt, net als voor haar verlof, op de donderdag en vrijdag op onze locatie in Hoogeveen.

Geboren!
Ninja is bevallen van een zoon op dinsdagavond 25 juni om 22.30 uur. Hij heet Fedde, alles gaat met moeder en kind helemaal goed.

Fedde Fedde

Waarneming
Inmiddels is Ninja Mooijweer met zwangerschapsverlof. Haar behandelingen en verdere logopedische taken worden waargenomen op haar vaste dagen donderdag en vrijdag, locatie Hoogeveen.

Cursus Afasie
In april heeft Annemiek een cursus afasie gevolgd. De afasiecursus was een driedaagse cursus waarin de afasiediagnostiek en behandeling volgens het ICF-model is besproken. De basistechnieken zijn besproken maar ook nieuwe technieken. Ze vond het een verfrissende cursus die haar ook nieuwe inzichten heeft gegeven ten aanzien van de behandeling van afasie.

De waarde van logopedie
De NVLF heeft een onderzoek laten uitvoeren door SEO. De onderzoekers maakten een kosten-batenanalyse waarin zij maatschappelijke effecten uitdrukken in geld. SEO becijferde dat logopedische behandeling van kinderen jaarlijks 38 tot 115 miljoen euro oplevert voor de samenleving. Jaarlijks krijgen 159.00 kinderen onder de 15 jaar logopedie voor hun spraak- of taalstoornis. Deze kinderen gaan er op vooruit wanneer ze logopedie ontvangen. Zij scoren beter op taaltesten en hebben als gevolg daarvan meer kans op een hoger loon en een betere kwaliteit van leven.

NVLF-voorzitter Theo de Koning vertelt dat kinderen met logopedie dertig procent minder speciaals onderwijs nodig hebben. Tevens ontwikkelen ze zich beter waardoor zij later beter presteren op de werkvloer.

DTL
Logopedie is Direct Toegankelijk. Dit betekent dat u in de meeste gevallen geen verwijzing meer van de huisarts nodig heeft. Uw logopedist kan u hierover informeren en u kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar om te weten of DTL voor u vergoed wordt. Als u zonder verwijzing bij de logopedist komt, vindt eerst een DTL-screening plaats van een kwartier door de logopedist om te bekijken of het logopedisch onderzoek en eventuele behandeling van start kan gaan.