KP

SAMENWERKING

Samenwerken met andere disciplines vinden wij erg belangrijk. We zijn dan ook voornamelijk gevestigd binnen gezondheidscentra of huisartsenpraktijken. Zo kunnen we niet alleen buiten, maar ook binnen de muren nauw samenwerken en overleggen. Door samen kennis te delen en te overleggen kan er betere zorg geboden worden en kunt u beter en efficiƫnter geholpen worden.

Wij werken nauw samen met onder andere:
 • Uzelf (client/ouders)
 • Huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en andere medische specialisten
 • Consultatiebureaus
 • Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van basisscholen
 • Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Audiologen, logopedisten en orthopedagogen van Pento Audiologisch Centrum Zwolle
 • (Kinder)Fysiotherapeuten
 • Enk-school (Kentalis)
 • Taaltrein (Kentalis)
 • MKD Zwolle, Travers
 • Stichting MEE
 • Bureau Jeugdzorg
 • Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Stottercentrum Zwolle
 • Logopediepraktijk Medi-voice