KP

TAAL

Vertraagde taalontwikkeling

Taalontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen in de opbouw en verwerving van taal. Hierdoor ontwikkelt het spreken van een kind zich langzamer of afwijkend in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er kunnen zowel problemen zijn met woord en/of zinsproductie (expressieve taalstoornis) als met woord en/of zinsbegrip (receptieve taalstoornis). Een overzicht van de minimum spreeknormen voor kinderen treft u hier aan.