KP

VERGOEDING EN BETALING

Vergoeding
De kosten voor logopedisch onderzoek en behandeling worden door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed na verwijzing door huisarts, medisch specialist of orthodontist. In enkele gevallen sprake kan zijn van een gedeeltelijk eigen bijdrage, afhankelijk van de door u afgesloten polis. Uiteraard geldt in het algemeen het wettelijk eigen risico vanaf 18 jaar. Informeer bij uw ziektekostenverzekering naar de vergoeding van logopedische behandeling.

Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. U kunt de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij ons opvragen. (Bron: site van de NVLF)