KP

VERWIJZING EN AANMELDING

Met een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of orthodontist kunt u zich aanmelden voor logopedie. Na gericht onderzoek kan een persoonlijk advies worden gegeven en indien nodig vindt logopedische behandeling plaats. U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op deze site, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen. Na de aanmelding vindt een intake gesprek plaats en worden relevante onderzoeken gedaan door de logopedist. Na het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan wordt dit met de client besproken en zal de behandeling worden opgestart. Voor een effectieve behandeling is de medewerking van de client en/of ouders/omgeving van de client van belang. Daarnaast werkt de logopedist samen met andere bij de client betrokken (para)medici, leerkrachten en remedial teachers.

Logopedie is bij bepaalde problematiek Direct Toegankelijk. Dit betekent dat u in dan geen verwijzing meer van de huisarts nodig heeft. Uw logopedist kan u hierover informeren en u kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar om te weten of DTL voor u vergoed wordt. Als u zonder verwijzing bij de logopedist komt, vindt eerst een DTL-screening plaats van een kwartier door de logopedist om te bekijken of het logopedisch onderzoek en eventuele behandeling van start kan gaan.

U kunt zich hier aanmelden.