KP

VISIE

We streven naar vroegtijdige onderkenning en interventie van logopedische problemen om de cliënt zo efficiënt en adequaat mogelijk te helpen.